Przejdź do treści

Regulamin

 

Regulamin

1. Korzystanie z naszych usług oznacza w pełni zaakceptowanie niniejszego regulaminu i stosowanie się do panujących zasad. 

2. Osoba chcąca skorzystać z komory Nomobarycznej, po wcześniejszym zapoznaniu się z listą przeciwwskazań, wchodzi na własną odpowiedzialność.

3. Każdorazowo przed wejściem do komory, prosimy powiadamiać personel o stanie zdrowia, ewentualnej ciąży, wolnej czynności akcji serca oraz innych towarzyszących schorzeń.

4. W komorze obowiązuje zmiana obuwia. Osoby korzystające z sesji mogą przynieść własne obuwie zmienne.

5. W komorze dostępna jest woda REDOX. Nie zezwala się na napełniania butelek wodą REDOX dostępną w komorze i wynoszenia jej na zewnątrz.

6. W komorze nie spożywamy posiłków aromatycznych.

7. Bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów itp. oraz spożywania alkoholu w komorze.

8. W przypadku korzystania z toalety obowiązuje zakaz wrzucania do sedesu papieru innego niż dostępny w komorze. Toaleta obsługuje tylko papier specjalny. Wrzucenie innych środków higieny itp. powoduje awarię.

9. W komorze zalecane jest wstrzymanie się od używania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne: telefonów, tabletów, laptopów itp.

10. Prosimy nie pozostawiać bez opieki cennych przedmiotów (portfel, klucz, telefon itp.) Nie odpowiadamy za szkody lub zaginięcia.

11. Kategoryczny zakaz dotykania aparatury i przestawiania ustawień.

12. Zakaz wnoszenia do komory przedmiotów mogących wywołać pożar (zapałki, zapalniczki, papierosy).

13. W komorze funkcjonuje kilkustopniowy system zabezpieczeń. W przypadku konieczności nagłego opuszczenia komory należy powiadomić personel lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się przy wyjściu z komory. Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z opłatą w wysokości 200 PLN.

14. Sesja w komorze trwa do 2 godzin. Okres ten obejmuje również przejście przez śluzę przy wejściu i wyjściu z komory.

15. Sesja nocna trwa do 12 godzin.

16. W przypadku korzystania z sesji nocnej konieczne jest zabranie ze sobą własnej pościeli łącznie z prześcieradłem.

17. Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonywanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.

18. Wejście i wyjście z komory odbywa się z personelem. Stosowanie się do zaleceń zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo.