Przejdź do treści

Blog

Blog

Normobaria, a tlenowa terapia hiperbaryczna. Czym się różnią?

Choć zarówno praktyka normobaryczna jak i hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) opierają się na wykorzystaniu podwyższ

Autyzm

Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo zachowywać. Ale nie umiem.

Depresja

Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zaintereso

Rehabilitacja neurologiczna

Tlenoterapia hiperbaryczna wpływa na odzyskanie przez pacjentów funkcji neurologicznych.

Rehabilitacja kardiologiczna

Początek nowoczesnej ery hiperbarycznej to rok 1959 i słynne doświadczenie holenderskiego chirurga Ide Boeremy polega